Ufuk Timuçin

Kurumsal Özel Eğitim Danışmanlığı ve Eğitici Eğitim Modülleri,

Resmi Özel Eğitim Okulları, Özel Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim STK’larında çalışan eğiticilerin, özel gereksinimli çocuk odağında gereksinimlerine dayalı olarak hazırlanan işlevsel, verimli ve sonuç odaklı; Kurumsal Özel Eğitim Danışmanlığı ve Eğiticilerin Eğitimi destek hizmet modüllerini içerir.

A. Kurumsal Danışmanlık Modülü Kurum sistematiğinin analizine ve bu analize dayalı olarak kurumsal eğitim danışmanlık çözümlerini içerir.
B. Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme Modülü, 3. Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirmesini yapabilecek yetkinliği sergiler.
C. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Modülü, Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, BEP hazırlar.
D. UDA Modülü, Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, Davranış Müdahale (DMP) Planını hazırlar ve davranış yönetimi için gerekli becerileri sergiler.
E. OSB Modülü Bu modülün sonunda personel, otizmden etkilenmiş bireyin destek çevresini analiz eder, otizmden etkilenme derecesini işlevsel olarak betimler, öğretimsel düzenlemeleri yaparak ipuçlarını sistematik olarak kullanır.

bilgi formu

Bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!

Blog