Ufuk Timuçin

osb

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Otizm, Nöro – Gelişimsel bir yetersizliktir. Maalesef otizme nörolojik/tıbbi olarak bir çözüm bulunamamıştır. Ancak gelişimsel/eğitsel olarak yapılacaklar. Çocuktaki otizm etkisinin azaltılmasında oldukça önemli bir rol oynar ve eğitimin otizmin bilinen tek çözüm olduğunu ortaya koyar.

OSB, Nöro – Gelişimsel bir yetersizliktir. Nörolojik olarak çocuğun beyninin kimyasal dengesinin etkilenmesi durumu söz konusudur. Maalesef henüz bu etkilenmeye yönelik olarak tıbbi bir çözüm bulunamamıştır. Ancak bu tür bir nörolojik etkilenmesi olan otizm tanılı veya otizm riskli çocukta gelişimsel/eğitsel olarak yapılacaklar çocuktaki otizm etkisinin azaltılmasında oldukça önemli bir rol oynar ve eğitimin otizmin bilinen tek çözüm olduğunu ortaya koyar. Otizmli çocuklar, sadece genetik etkilenmeden dolayı yetersiz olmazlar. Otizmde, öğrenen organ olan beynin etkilenmiş olmasından dolayı gelişimsel, eğitsel düzenlemelerin nitelikli olarak yapılandırılması gerekir. Gelişimsel/eğitsel faktörler yetersizliğin derecesini belirleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle özellikle erken çocukluk döneminde otizmli ya da otizm riskli çocuğun gelişimsel/eğitsel düzenlemeleri bilimsel temelli olarak gerçekleştirilmelidir.

Otizmle ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen blog yazılarına göz atınız.

Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirmesi

Çocuğunuzun otizmli şeklinde tıbbi olarak tanılaması ya da otizm riskli görülmesi “Otizmin tıbbi tanısı” çocuğun tıbben otizmli görüldüğü ve özel eğitim hizmeti alması gerektiğini söyler. Bu durum diğer tüm yetersizlik alanları için de benzer şekildedir. Ancak hangi eğitim hizmetlerini alması gerektiğini, ne kadar eğitim alması gerektiğinin belirlenmesi için otizm tanılı, otizm riskli ya da diğer gelişim yetersizlikleri olan çocuğun mutlaka eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme uzman özel eğitimciler tarafından yapılan bir değerlendirmedir. Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme nedir?

Otizmin çocuğu nasıl ve ne derece etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. (Çocuğu, otizmin hangi alanlarda “örneğin sosyal, iletişim ve davranışsal özellikler açısından” ne kadar etkilendiğinin belirlenmesidir.)
Çocuğun içinde bulunduğu Destek Çevresinin Analiz edilmesidir.
Gelişim ve/veya disiplin alanlarında neler yapıp yapamadığın ve nelere gereksinimi olduğunun belirlenmesidir.
Çocuğun Duyusal özelliklerinin belirlenmesi,
Çocuğun Davranışsal özelliklerinin ve davranışlarının işlevlerinin belirlenmesidir.

Yapılan bu değerlendirme ile otizmin çocuğu ne şekilde etkilediği ortaya çıkar (Bu etki otizmli ya da otizm riskli her çocuk için farklıdır) ve ancak bu değerlendirmeye dayalı olarak parmak izi kadar farklı her bir çocuğa en uygun ve bireyselleştirilmiş eğitsel ve davranışsal müdahale programları oluşturulabilir. Eğitsel ve davranışsal değerlendirme yapılmaz ise çocuk, bir yöntem ve programa uydurulmaya çalışılmış olur. Bu durum çocuğun gelişim ve öğrenme hızını olumsuz etkileyebilir.

egitsel
ozel-aile

Özel Eğitim Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Özel gereksinimli çocuğun en önemli destek kişisi, ailesidir ve mutlaka eğitimsel, gelişimsel ve davranışsal konularda ailenin yönlendirilmesi ve yetersizliğin doğurduğu güçlüklerin ortadan kaldırılması için aileye rehberlik edilmesi gerekir.Özel gereksinimli çocuğun en önemli destek kişisi, ailesidir ve mutlaka eğitimsel, gelişimsel ve davranışsal konularda ailenin yönlendirilmesi ve yetersizliğin doğurduğu güçlüklerin ortadan kaldırılması için aileye rehberlik edilmesi gerekir.Özel gereksinimli çocuk, sosyal, iletişimsel ve davranışsal alanlarda birçok farklılıklara sahip olabilir. Öğrenen organın “beynin” etkilenmesi çocuğa bakım verenlerin “başta annenlerin” birçok güçlükle karşılaşmasına neden olur. Bu açıdan özel eğitimde aile danışmanlığı ve eğitimi, ailenin yetersizliğin getirdiği güçlükleri ne şekilde ortadan kaldırabileceğine rehberlik edilmesi ve ailenin yönlendirilmesi elzemdir.Erken çocukluk döneminde aile ilk ve en önemli öğretmen/terapisttir. İzleyen yıllarda ise aile öğrenmenin kalıcılığı ve genellenmesinde çok önemli bir rol oynar.

Aile Danışmanlığı ve Eğitiminin Amacı:
Ailenin yetersizliği kabulünü sağlama, çocuğun gelişimini destekleme rolünü fark ettirme,
Çocuğun gereksinimlerine dayalı anne – babalık becerileriyle ilgili bilgilendirme,
Yetersizlik ve yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme,
Gereksinimleri kazandırma konusunda beceri sahibi yapma,
Ailenin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi edindirme,
Aile ile işbirliği yapma ve Aileyi kaynaklar hakkında bilgilendirmektir.

 

Kurumsal Özel Eğitim Danışmanlığı ve Eğitici Eğitim Modülleri

Resmi Özel Eğitim Okulları, Özel Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim STK’larında çalışan eğiticilerin, özel gereksinimli çocuk odağında gereksinimlerine dayalı olarak hazırlanan işlevsel, verimli ve sonuç odaklı; Kurumsal Özel Eğitim Danışmanlığı ve Eğiticilerin Eğitimi destek hizmet modüllerini içerir.

A.Kurumsal Danışmanlık Modülü:Kurum sistematiğinin analizine ve bu analize dayalı olarak kurumsal eğitim danışmanlık çözümlerini içerir.
B. Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme Modülü:3. Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirmesini yapabilecek yetkinliği sergiler.
C.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Modülü:Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, BEP hazırlar.
D.UDA Modülü:Bu modülün sonunda personel, özel gereksinimli çocuğun, Davranış Müdahale (DMP) Planını hazırlar ve davranış yönetimi için gerekli becerileri sergiler.
E.OSB Modülü:Bu modülün sonunda personel, otizmden etkilenmiş bireyin destek çevresini analiz eder, otizmden etkilenme derecesini işlevsel olarak betimler, öğretimsel düzenlemeleri yaparak ipuçlarını sistematik olarak kullanır.

danismalik

Kurumsal Eğitim Danışmanlık talebiniz ve daha fazlası için ufuktimucin@gmail.com adresine iletişim kurma talebinizi ve iletişim bilgilerinizi yazınız.