Ufuk Timuçin

Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirmesi

Otizm tanılı, otizm riskli ya da özel eğitime gereksinim duyan her çocuk için yapılması gerekenlerin belirlenmesinde mutlaka Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme yapılması gerekir.

Çocuğunuzun otizmli şeklinde tıbbi olarak tanılaması ya da otizm riskli görülmesi “Otizmin tıbbi tanısı” çocuğun tıbben otizmli görüldüğü ve özel eğitim hizmeti alması gerektiğini söyler. Bu durum diğer tüm yetersizlik alanları için de benzer şekildedir. Ancak hangi eğitim hizmetlerini alması gerektiğini, ne kadar eğitim alması gerektiğinin belirlenmesi için otizm tanılı, otizm riskli ya da diğer gelişim yetersizlikleri olan çocuğun mutlaka eğitsel ve davranışsal olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme uzman özel eğitimciler tarafından yapılan bir değerlendirmedir.

Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme nedir?
• Otizmin çocuğu nasıl ve ne derece etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. (Çocuğu, otizmin hangi alanlarda “örneğin sosyal, iletişim ve davranışsal özellikler açısından” ne kadar etkilendiğinin belirlenmesidir.)
• Çocuğun içinde bulunduğu Destek Çevresinin Analiz edilmesidir.
• Gelişim ve/veya disiplin alanlarında neler yapıp yapamadığın ve nelere gereksinimi olduğunun belirlenmesidir.
• Çocuğun Duyusal özelliklerinin belirlenmesi,
• Çocuğun Davranışsal özelliklerinin ve davranışlarının işlevlerinin belirlenmesidir.


Yapılan bu değerlendirme ile otizmin çocuğu ne şekilde etkilediği ortaya çıkar (Bu etki otizmli ya da otizm riskli her çocuk için farklıdır) ve ancak bu değerlendirmeye dayalı olarak parmak izi kadar farklı her bir çocuğa en uygun ve bireyselleştirilmiş eğitsel ve davranışsal müdahale programları oluşturulabilir. Eğitsel ve davranışsal değerlendirme yapılmaz ise çocuk, bir yöntem ve programa uydurulmaya çalışılmış olur. Bu durum çocuğun gelişim ve öğrenme hızını olumsuz etkileyebilir.

bilgi formu

Bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!

Blog