Ufuk Timuçin

Dr. Ersin Ufuk Timuçin

Hakkımda

1995 yılında, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında Özel Eğitim Yüksek Lisansını, 2008 yılında da Özel Eğitim Doktorasını Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan Dr. Ersin Ufuk Timuçin halen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ufuk Timuçin ‘’Bedensel Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuklara Özel Eğitim Desteği ile Aile Eğitimi” konulu proje ile Eskişehir Gelişim Okulları Teşvik Ödülü, “Bir Kere de Sen Engelli Ol” konulu proje ile TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Birincilik Ödülü almıştır. Dr. Ufuk Timuçin’in “Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yapabildiklerine Göre Hazırlanarak Sınıf Öğretmenine Verilen Öğretim Planının Ders Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyi” isimli Yüksek Lisans Tezi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanması hakkındadır. Dr. Timuçin’in “Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Birlikte Eğitim Ortamına Yerleştirilmiş Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmadaki Etkililiği” isimli doktora tezi ise Uygulamalı Davranış Analizi, (UDA) konusundadır. Dr. Ufuk Timuçin, özel eğitimcilik kariyeri boyunca özel gereksinimli çocuklar okullarında öğretmen yetiştirme uygulamaları yürütmüştür. Dr. Ufuk Timuçin, Otizmli Çocukların Eğitimi, Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), Özel Eğitimde Değerlendirme, Erken Çocukluk Eğitimi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması (BEP), Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, OSB olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretimi, Aile Eğitimi ve Yanlışsız Öğretim Yöntemleri gibi dersler vermektedir. Uzmanlık alanları; Uygulamalı Davranış Analizi, Otizm Spektrum Bozukluğu, Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Aile Danışmanlığı olan Dr. Ufuk Timuçin evli ve iki çocuk babasıdır.

foto2
Videoyu oynat

Çalışma Geçmişi
1995 – 1996 : Kartal Yakacık Meslek Okulu Özel Eğitim Öğretmeni,
1996 – 2011 : Gazi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi,
Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı
2011 – 2016 : HD Group Genel Müdür Yardımcısı
2016 – 2020: İlgi Otizm Derneği Eğitim Koordinatörü
Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Elemanı
Halen:
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi

Çalışma Alanları
Otizm / Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme
Özel Eğitim Aile Danışmanlığı ve Eğitimi
Kurumsal Özel Eğitim Danışmanlığı ve Eğitici Eğitim Modülleri
Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Yayınlar

Tezleri:
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yapabildiklerine Göre Hazırlanarak Sınıf Öğretmenine Verilen Öğretim Planının Ders Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.
Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Birlikte Eğitim Ortamına Yerleştirilmiş Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmadaki Etkililiği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2008.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Timuçin U. Ve Özyürek M. “Genel Eğitim Sınıfına Yerleştirilmiş Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmada Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Etkililiği International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education  2017, volume 6, issue 2

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
Timuçin, U. ve Özyürek M. “The Effectıveness Of The Dırect Behavıoral Consultatıon On The Problem Behavıors Of The Handıcapped Students Who Were Placed Into Regular School Settıngs” Balkan Society For Pedagogy And Education, 2009 Ohrid / Makedonya
Timuçin, U ve Özyürek M. “The Effectiveness Of The Teacher Tip Sheets And Giving Feedback On Reducing The General Education Teachers’ Criticism Behaviors Towards Mainstreamed Students”. The Second International Congress of Educational Research 2010 Antalya / Türkiye.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 
– Timuçin, U. “Türkiye’de Kaynaştırma, Var Olan Uygulamaları ve Kaynaştırmanın Gerçekleşmesi İçin Yapılması Gerekenler”, 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi EDİRNE, 1998
– Timuçin, U. “Çok Özürlü Bireylerin Yerleştirildikleri Kurumlarda Bireylerin Sahip Oldukları Becerileri Kullanmalarına Yönelik Yapılabilecek Düzenlemeler”, 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi EDİRNE, 1998
– Timuçin, U.  “Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Aileleriyle ve Öğretmenleriyle Görüşme Yapmanın Amacı ve bu Amaçlara Yönelik Olarak Görüşme Formlarının Geliştirilmesi”, 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi EDİRNE, 1998
– Timuçin, U Özyürek, M. “Problem Davranışların Kontrol Edilmesinde Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Etkililiği” 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi 2010, İstanbul
– Timuçin U. Özyürek M. “Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Sağaltım Öğelerinin Uygulanmasındaki ve Problem Davranışları Azaltmadaki Etkililiği” 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010 Gaziantep
– Özmen R. Tavil Z. Dayı E. Karasu N. Aykut Ç. Timuçin U. ve diğerleri  “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modelinin Etkililiği” (Öğretmen Adaylarına Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma) 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010 Gaziantep
– Timuçin U. “Topluma Hizmet Uygulamaları (Planlama – Yürütme – Sonuçlar)” 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010 Gaziantep
– Timuçin U. “Kaynaştırmanın İşlemsel Tanımlanması” 10. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011 Sivas.

Diğer yayınlar 
–  Özel Eğitim, (Ed. Prof. Dr. Sezgin Vuran) Bölüm VII. Sınıf Yönetimi, Kitap Bölümü Maya Akademi Yayın Dağıtım, Ankara.
 19 Mayıs Üniversitesi, ”Kaynaştırma Düzenlemesinde Genel Eğitim Öğretmenlerinin Rolü Karşılaşabilecekleri Güçlükler ve Çözüm Önerileri” Paneli, 2009 Samsun,
 Timucin U. ”Ülkemizde Tanılama ve Yerleştirme Süreci” Paneli, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  2010 Bolu.
– Timucin U ‘’Ülkemizde Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri (Bugünü ve Geleceği)’’ 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2011 Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi

Projeler

“Doğrudan Davranışsal Danışmanlığın Birlikte Eğitim Ortamına Yerleştirilmiş Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Davranışlarını Azaltmadaki Etkililiği” Gazi Üniversitesi, BAP Projesi, Araştırmacı ANKARA, 2007
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yürütülmekte olan” Vocational Education of Teachers Working With Handicapped Children” isimli Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010 – 2011

foto3

Verdiği Dersler
 Özel Eğitim
 Özel Eğitimde Değerlendirme / Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme
   Eğitim Psikolojisi
 Gelişim ve Öğrenme
 Ergenlik Psikolojisi
 Erken Çocukluk Özel Eğitimi
 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
 E. Ders Planına Yönelik Öğretim Materyali Geliştirme
 E. Ölçü Aracı Hazırlama ve Performans Belirleme
 Öğretim Uygulaması
 E. Okulu Ders Planı Geliştirme
Topluma Hizmet Uygulamaları
 Sınıf Yönetimi
Uygulamalı Davranış Analizi / Davranış Değiştirme
OSB Olan Bireylerin Eğitimi
OSB Olan Bireylere Sosyal Beceri Kazandırma
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri
Özel Eğitimde Aile Eğitimi

İdari Görevler
 – İLGİ Otizm Derneği Eğitim Koordinatörlüğü
 – İK Direktörlüğü

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 – İLGİ Otizm Derneği, Yönetim Kurulu Üyeliği
 – SERÇEV (Serabral Palsili Çocuk Derneği) Akademik Kurul Üyesi
 – GÖKÇEM Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Üyeliği
 – ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği üyeliği

Ödüller
 – “Bedensel Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuklara Özel Eğitim Desteği ve Aile Eğitimi” konulu proje ile TOVAK Prof. Dr. Yahya ÖZSOY 10 Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında yer alan, Eskişehir Gelişim Okulları Teşvik Ödülü
 – “Bir Kere de Sen Engelli Ol” konulu proje ile TOVAK Prof. Dr. Yahya ÖZSOY 11. Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında Birincilik Ödülü,